Elektrostatik Duman Filtrasyonu

Elektrostatik Duman Filtrasyonu

Smog Hog Elektrostatik Filtreler

Tüm üretim alanlarında temiz hava çözümü sağlayan verimli filtrasyon teknolojisi

Smog Hog Elektrostatik Filtrasyon Ünitesi

Temiz hava önemli bir üretim faktörüdür.

Endüstriyel üretim prosesleri sırasında oluşan yağ dumanı, kaynak dumanı vb. emisyonlar çalışanların sağlığı ve çevre için ciddi riskler oluşturur. Smog Hog Elektrostatik Filtrasyon Ünitesi ortamdaki emisyonun yoğunluğuna ve oluşum şekline göre kaynağından emme, genel ortam filtrasyonu ve gezer üniteler olmak üzere üç tür uygulama seçeneğiyle mükemmel çözümler sunar.

Üretim süreçlerinde oluşan emisyonlar çalışanların sağlığı kadar; makinalarınızı ve ürünlerinizin kalitesini de etkiler. Özelikle 2.5 mikrondan küçük partiküller, solunum sistemine yerleşir ve eğer zehirliyseler kronik solunum ve kalp rahatsızlıklarına sebebiyet verirler.

30 yılı aşkın süredir sürekli gelişen teknolojisi ile Smog Hog Elektrostatik Filtrasyon Üniteleri önemli bir üretim faktörü olan temiz havayı garanti eder.

Smog Hog Elektrostatik Filtrasyon Üniteleri; mekanik yağ dumanı filtrelerine göre bakım ve enerji maliyetleri açısından çok önemli bir avantaj sağlarlar. Filtre komponentleri yıkanıp; temizlenerek tekrar tekrar kullanılabilir.

Çalışma Prensibi

Çalışma Prensibi

Smog Hog serisi elektrostatik filtreler duman görümünde kirlilik oluşturan partiküllerin (0.01 mm boyutu ve üzeri) iyonize edilerek elektriksel yük (+ veya -) kazandırılması ve yüklenmiş bu taneciklerin +/- yüklü plakalar arasından geçerken elektriksel çekimle ters yüklü plakalarda tutulması prensibi ile çalışır. Smog Hog ünitelerle % 95-99 mertebesinde filtrasyon verimi sağlanır.

Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

 • Kaynak
 • Talaşlı imalat
 • Lehim
 • Tel Çekme
 • Döküm
 • Dövme
 • Soğuk Haddeleme
 • Taşlama
 • Dişli Azdırma
 • Isıl İşlem
 • Elektro Erozyon
 • Plastik ve Lastik Şekillendirme
 • Vida, Civata imalatı
 • Vakum Pompaları
 • Endüksiyonla Isıtma
 • Lastik Taşlama
 • Döküm
 • Tavlama

Avantajları

Avantajları

 1. Nano düzeyde partiküller için bile yüksek seviyede filtrasyon
 2. Bir çok üretim prosesi için uygunluk
 3. Smog Hog maliyet avantajlarını ve çevresel duyarlılıkla birleştirir.
  • Filtre komponentleri temizlenip; tekrar kullanılabilir.
  • Düşük basınç kayıpları dolayısıyla mekanik yağ dumanı filtrelerine göre düşük enerji tüketimi (Enerji maliyeti tasarrufu)
  • Filtre edilmiş hava ortama geri verilebilir. (Isıtma maliyeti tasarufu)
 4. Düşük ses emisyonları.
 5. Kolay bakım avantajları
 6. Modüler ve esnek tasarım imkanı
 7. Yüksek egzost debileri için çok geçişli konseptler.
 8. Sürekli çalışmaya uygun.

Tipik Uygulamalar

Tipik Uygulamalar

Kaynağından Emme Yöntemi

Kaynağından emme seçeneği, emisyon kaynaklarının noktasal veya görece bölgesel olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu uygulamada, emisyon yüklü hava, kaynağından çıktığı noktada çeşitli kanal uygulamaları vasıtasıyla yakalanarak, üniteye kadar taşınır, ünite içerisinden geçirilerek taşıdığı emisyon filtre edilerek ünitede tutulur ve ortama temiz olarak geri döndürülür.

Genel Ortam Filtrasyonu Yöntemi

Genel ortam filtrasyon seçeneği, emisyon kaynaklarının yaygın olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu uygulama, hava filtrasyon ünitelerinin, ortam içerisinde belirli bir hava dolaşımı yaratacak şekilde konumlandırılarak, emisyon taşıyan havanın ünitelere yönlendirilerek temizlenmesi prensibine dayanmaktadır. Üniteye yönlendirilen emisyon yüklü hava, ünite içerisinden geçirilerek taşıdığı emisyon filtre edilerek ünitede tutulur ve ortama temiz olarak geri döndürülür.

Gezer Ünite ile Filtrasyon Yöntemi

Gezer ünite ile filtrasyon seçeneği, emisyon kaynaklarının noktasal veya görece bölgesel olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu uygulamada, gezer ünite emisyon kaynağının yanına getirilerek; emisyon yüklü hava, kaynağından çıktığı noktada akrobat kol vasıtasıyla yakalanarak, üniteye kadar taşınır, ünite içerisinden geçirilerek taşıdığı emisyon filtre edilerek ünitede tutulur ve ortama temiz olarak geri döndürülür.