Filtre Birimleri

1. Ön Alüminyum Mekanik Filtre
Emilen hava ilk olarak bu filtre komponentinden 
geçer. Ön filtre, alüminyum çerçeve içerisine 
alüminyum tel malzemeden oluşmaktadır. 
Görevi, kollektör ve iyonizere girmeden önce 
havanın içerisinde bulunan kaba tozları, yağ 
damlaları gibi maddeleri tutmaktır.

2. İyonizer
Ön mekanik filtrede kaba partikülleri tutulan kirli 
hava daha sonra iyonizerden geçer. 
İyonizer, alüminyum alaşımı malzemeden imal 
edilmiştir. 
Havanın içerisinde bulunan duman, ince toz vs. 
partikülleri iyonizerde + / - yüklenir.

 
 

3. Kollektör
Kollektör, alüminyum alaşımı malzemeden yapılmış karkas içerisine yan yana dizilmiş ince alüminyum plakalardan yapılmıştır. Kollektörün içerisindeki alüminyum plakaların üzerinden de iyonizerdeki tungsten tellerde olduğu gibi yüksek voltaj geçmekte olup, iyonizerde yüklenmiş olan duman, ince toz vs. partiküller bu plakalar üzerinde tutulmaktadır.

4. Arka Alüminyum Mekanik Filtre
Partiküllerden arınmış hava son olarak bu filtre komponentinden geçer. 
Arka filtre, ön alüminyum mekanik filtre ile aynıdır.
Filtre komponentleri üzerinde biriken toz halindeki kaynak dumanı veya diğer oluşumlar, filtre elemanlarının çıkartılıp yıkanması suretiyle temizlenir.
Yıkanıp temizlenen filtre kompenentleri üniteye yeniden takılarak kullanılmaya devam edilir.

Smog Hog serisi elektrostatik filtreler duman görünümünde kirlilik oluşturan partiküllerin iyonize edilerek elektriksel yük (+ veya -) kazandırılması ve yüklenmiş bu taneciklerin + / - yüklü plakalar arasından geçerken elektriksel çekimle ters yüklü plakalarda tutulması prensibi ile çalışır.