Smog Hog İle Ne Kazanırsınız?

 • Smog Hog üniteleri ile yağ dumanı filtrelenerek
  çevreye dumansız ve temiz bir hava vererek 
  çevreden gelebilecek şikayetlere engel olabilir; 
  yasal müeyyidelere uyan iyi bir komşu imajı oluşturabilirsiniz.
 • Baca çıkışınız yoksa problem değil…
  Çünkü özel bir çatı egzos sistemine ihtiyacınız yok. 
  Smog Hog üniteler baca çıkışı gerektirmezler, istenilen uygun bir yerden
  filtre edilen havanın çıkışı sağlanabilir.
 • Modüler yapısı sayesinde uygun konfigürasyonlar ile
  minimum alan kaplanarak kurulum yapılabilir.