Özel Uygulamalar

Özel Uygulamalar

AES müşterilerinin talepleri doğrultusunda probleme özel çözümler oluşturarak anahtar teslimi uygulamalar gerçekleştirmektedir.

Bu uygulamalarda genelllikle öncelikli amaç olan hava kirliliği, gürültü gibi zararlı etkenlerin giderilmesi için tasarımlar üretilirken işlevsellik, üretim verimliliği, enerji tasarrufu ve iş gücü tasarrufu gibi kriterler de ön planda tutularak optimize edilmiş çözümler oluşturulmaktadır.

AES Özel uygulamalarda kapsamı kullanıcı ile belirlenen gereksinimlere uygun şekillendirmektedir. Uygulamalardan tipik örnekler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;

  • Filtrasyon sistemleri ile tümleşik ısı geri kazanımlı havalandırma uygulamaları ve otomasyonu,
  • Taşlama doğrultma vb. iş istasyonları için toz vb. emisyonlar yanısıra gürültü kontrolü için havalandırma, toz filtrasyonu altyapılı ve ses yutucu duvarlı kabinler,
  • Zararlı solvent buharı oluşan yapıştırıcı uygulamaları için solvent emme ve egzoz yapısı ile tümleşik çalışma tezgahları, iş istasyonları,
  • Kaynaklı imalat operasyonlarında fikstür - kaynak tertibatlarına entegre duman emiş ve filtrasyon altyapılı iş istasyonları ve robotik kaynak uygulamasına dönük ve hat otomasyou ile bağlantılı çalışabilen kaynak dumanı emme ve filtrasyon sistemleri,

 

Endüstriyel Havalandırma

Endüstriyel Havalandırma

AES üretim ortamları için gerekli hava değişimini sağlayacak kapasitelerde havalandırma sitemleri tasarım ve uygulamasını yapmakta; sistemlere eklenen ısı geri kazanımı, frekans kontrollü motor kumanda altyapısı ve filtre kirlilik izleme - uyarı vb. özellikler ile işletme maliyetini azaltan çözümler sunmaktadır.

Ses Tutucu Kabinler

Ses Tutucu Kabinler

Fonksiyon test kabini, Kabin içi ve test çukuru havalandırma sistemi

Solvent Aspirasyon Sistemleri

Solvent Aspirasyon Sistemleri

Kayar tablalı yapıştırıcı uygulama masası, Konveyörlü ve otomatik kontrollü hareket sistemi ve Solvent aspirasyon ve kurutma sistemi